Home > Blossary: Bien Hoa English Center
Anh Văn giao tiếp ở Biên Hòa Chuyên dạy Anh Văn giao tiếp cho phỏng vấn xin việc và đi làm và du lịch hay du học nước ngoài. (Professional teaching English for interview, communication and abroad.) Tiếng Việt cho người nước ngoài. (Vietnamese for foreigner.) Liên hệ (contact with) Thầy Trần: 0903 77 47 45 Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy anh văn giao tiếp, bạn hoàn toàn an tâm khi học với chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi sẽ điều chỉnh chương trình học một cách linh hoạt sao cho phù hợp với từng học viên. Hầu hết học viên sau khi học với chúng tôi có khả năng giao tiếp với người nước ngoài tốt và đạt được vị trí cao trong công ty. (With lots of experiences on teaching English for communication, you absolutely feel secure when you study with us. Moreover, we will adjust the curriculum flexibly according to each learner. After studying with us, almost of learners can communicate with foreigner well and get high position in the company.) Dạy tại nhà hay cơ quan của quý vị. Thời gian linh hoạt.

Category: Languages

0 Terms

Created by: thandongtre

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

thandongtre hasn't added any terms to this blossary. Blossaries with five terms or more are featured in the blossary collections.

Add a term

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Languages Blossarys

Welcome to Multicursos Monterrey's Glossaries. We ...

Category: Languages

By: spanishlistening

Welcome to Multicursos Monterrey's Glossaries. We ...

Category: Languages

By: spanishlistening

Este Glossário é baseado em uma relação de ...

Category: Languages

By: ValeriaVSantos

Linguistics is the scientific study of language, ...

Category: Languages

By: Cornely


© 2019 CSOFT International, Ltd.