Home > Blossary: International Trade and commerce
This glossary provides the most common words and terms used in shipping, international trade and commerce. It also have the images to explain better the technical terms.

Category: Business

22 Terms

Created by: Veronikag

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

"Delivered duty paid" means that the seller fullfils his obligation to deliver when the goods have been made available at the named place in the country of importation. The seller has to bear the risks and costs, including duties, taxes and other charges of delivering the goods thereto, cleared for importation. Whilst the EXW term represents the minimum obligation for the seller, DDP represents the maximum obligation. This term should not be used if the seller is unable directly or indirectly lo obtain the import licence. If the parties wish the buyer to clear the goods for importation and to pay the duty, the term DDU should be used. If the parties wish to exclude from the seller's obligations some of the costs payable upon importation of the goods (such as value added tax(VAT)), this should be made clear by adding words to this effect: "Delivered duty paid, VAT unpaid ... (named place of destination)". This term may be used irrespective of the mode of transport.

Domain: Transportation; Economy; Category: Shipping; International trade

"Delivered duty betaald" betekent dat de verkoper vervult zijn verplichting om te leveren wanneer de goederen beschikbaar hebben gesteld op de benoemde plaats in het land van invoer. De verkoper heeft te dragen van de risico's en kosten, met inbegrip van invoerrechten, belastingen en andere heffingen van het leveren van de goederen daarvan, gewist voor de invoer. Terwijl de term EXW de minimale verplichting voor de verkoper vertegenwoordigt, vertegenwoordigt DDP de maximale verplichting. Deze termijn mag niet worden gebruikt als de verkoper niet in staat is direct of indirect lo verkrijgen het invoercertificaat. Als de partijen wil de koper de goederen voor invoer wissen en te betalen de plicht, de term DDU moet worden gebruikt. Als de partijen willen uitsluiten van de verplichtingen van de verkoper de kosten verschuldigd bij de invoer van de goederen (zoals toegevoegde waarde tax(VAT)), dit moet duidelijk worden gemaakt door het toevoegen van woorden aan dit effect: "Delivered duty betaald, onbetaalde BTW... (plaats van bestemming genoemd) ". Deze term kan worden gebruikt ongeacht de wijze van vervoer.

Domain: Transportation; Economy; Category: Shipping; International trade

"Delivered duty unpaid" means that the seller fullfils his obligation to deliver when the goods have been made available at the named place in the country of importation. The seller has to bear the costs and risks involved in bringing the goods thereto (excluding duties, taxes and other official charges payable upon importation) as well as the costs and risks of carrying out customs formalities. The buyer has to pay any additional costs and to bear any risks caused by his failure to clear the goods for import in time. If the parties wish the seller to carry out customs formalities and bear the costs and risks resulting therefrom, this has to be made clear by adding words to this effect. If the parties wish to include in the seller's obligations some of the costs payable upon importation of the goods (such as value added tax(VAT)), this should be made clear by adding words to this effect: "Delivered duty unpaid, VAT paid, ... (named place of destination)".

Domain: Transportation; Economy; Category: Shipping; International trade

"Delivered vóór inklaring" betekent dat de verkoper vervult zijn verplichting om te leveren wanneer de goederen beschikbaar hebben gesteld op de benoemde plaats in het land van invoer. De verkoper moet rekening de kosten en risico's die betrokken zijn bij het brengen van de goederen daarvan (exclusief invoerrechten, belastingen en andere officiële rechten verschuldigd bij de invoer), alsmede de kosten en risico's voor de uitvoering van douaneformaliteiten. De koper heeft extra kosten en moeten eventuele risico's veroorzaakt door zijn falen om te wissen de goederen voor import in de tijd. Als de partijen wil de verkoper te vervullen van de douaneformaliteiten en rekening de kosten en risico's die daaruit voortvloeien, dit moet duidelijk worden gemaakt door het toevoegen van woorden aan dit effect. Als de partijen wenst op te nemen in de verplichtingen van de verkoper de kosten verschuldigd bij de invoer van de goederen (zoals toegevoegde waarde tax(VAT)), dit moet duidelijk worden gemaakt door het toevoegen van woorden aan dit effect: "vóór inklaring geleverd, BTW betaald,... (plaats van bestemming genoemd) ".

Domain: Transportation; Economy; Category: Shipping; International trade

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Business Blossarys

High Quality Undetectable Counterfeit Bank Notes ...

Category: Business

By: joshnanlabs

Agenter is the best place for anyone who wants to ...

Category: Business

By: Natchi

The Global Retail Pricing Software Market 2020 ...

Category: Business

By: pilunka

How will you feel, when one fine blue morning, ...

Category: Business

By: adgroups


© 2020 CSOFT International, Ltd.