Home > Blossary: Summary Writing
This Blossary is to list several terms connected with the basics about writing a summary

Category: Education

22 Terms

Created by: Galya Velichkova

Number of Blossarys: 3

My Terms
Collected Terms

Objectivity in writing a summary is expressed in the author’s ability to refrain from stating or implying his own opinion on the very summary or ideas/facts set out in it.

Domain: Education; Category: Higher education

một truyền nước ngoài mô tả văn bản, thường với nhiều từ. Retelling, podražatelno truyền.

Domain: Education; Language; Category: Higher education; General language; Terminology

Резюмето може да се използва като задача за проверка на разбирането при четене, както и за проверка на уменията за съставяне на самостоятелен писмен текст (който демострира лексикални и граматични ...

Domain: Education; Category: Higher education

Резюмето представлява монолитен текст, в който уводът не се отделя в самостоятелен абзац, тъй като той е сведен то посочване на автора и произведението. В случай обаче, че се резюмира по-дълъг текст ...

Domain: Education; Category: Higher education

Извличане на съдържанието и/или особените белези на резюмираното произведение или части от него.

Domain: Education; Category: Higher education

В контекста на резюмирането се има предвид "комуникационна анотация" или "оценъчна анотация"

Domain: Education; Category: Higher education

описателно предаване на чужд текст, обикновено с повече думи. Преразказ, подражателно предаване.

Domain: Education; Language; Category: Higher education; General language; Terminology

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
My other Blossarys

This Glossary is to contain terms related to ...

Category: Education

By: Galya Velichkova

This Blossary is to present definitions for ...

Category: Literature

By: Galya Velichkova


© 2020 CSOFT International, Ltd.