Home > Blossary: lingvistika
Termini koji se bave jezikom i naukom o jeziku.

Category: Languages

67 Terms

Created by: tijana.djurdjev

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms
English (EN)
Compare Language

Aspekt jezičke upotrebe u kojem neke lingvističke funkcije mogu biti smatrane manje "osnovnim" ili manje "omiljenim" od drugih. Markiranost je obično uslovljena kontekstom, tj. ima veliki opseg ...

Domain: Language; Translation & localization; Category: Translation Collected Term

Koncept markiranosi je predstavio Jakobson i primenjuje se na polove paradigmatske suprotnosti (na primer, učenik/učenica). Upareni označitelji (kao što su muško/žensko) se sastoji od nemarkiranog ...

Domain: Language; Category: General language Collected Term

Bart je od Jelmsleva usvojio ideju da postoje različiti nivoi signifikacije (značenja) u semiotičkim sistemima. Prvi nivo signifikacije je denotacija: na ovom nivou se znak sastoji od označitelja i ...

Domain: Language; Category: General language Collected Term

Opredmetiti nešto znači smatrati da je relativno apstraktno označeno u stvari jedinstvena, ograničena, nediferencirana, stalna i nepromenjiva stvar, a da se njegova esencijalna priroda može uzeti ...

Domain: Language; Category: General language Collected Term

Ovaj termin se koristi na pretpostavku da a) je neophodan uslov znaka da označitelj ima referencu (a posebno, materijalan objekat u svetu) ili b) značenje znaka se nalazi samo u referenci.

Domain: Language; Category: General language Collected Term

Ono što znak obeležava. U Pirsovom trijadskom modelu znaka, to se naziva objekat. U Sosirovom dijadskom modelu znaka, referenca ne mora da postoji u svetu - samo označeno, što je koncept koji može a ...

Domain: Language; Category: General language Collected Term

Upotreba ovog termina uglavnom varira kroz estetske pokrete, teoretske okvire i medije sa kojima se povezuje - tako da postoji više različitih "realizama", iako je uobičajeni realistički cilj da ...

Domain: Language; Category: General language Collected Term

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Languages Blossarys

Glossário bilíngue inglês/português com os termos ...

Category: Languages

By: lucianocarr

Welcome to Multicursos Monterrey's Glossaries. We ...

Category: Languages

By: spanishlistening

Welcome to Multicursos Monterrey's Glossaries. We ...

Category: Languages

By: spanishlistening

Este Glossário é baseado em uma relação de ...

Category: Languages

By: ValeriaVSantos


© 2019 CSOFT International, Ltd.