Home >  Blossary: Philosophical Terms  >  Term: platonismen
platonismen

Platonismen refererer til filosofien av Platon (428-348 f.Kr.) og bevegelser spesielt inspirert av den. Dvs, platonismen blitt en teknisk term i ontologi for de som åsyn abstrakte enheter

som ikke bare abstraksjoner fra eller konstruksjoner

av opplysninger, og spesielt i

filosofi matematikk, for de som hevder at tallene er slike objekter. Selv om Platon var en platonist i denne forstand, holde mest moderne platonists ikke mange av Platons viktigste læresetningene i metafysikk, epistemologi og etikk.

0 0

Philosophical Concepts

Category: Other

Total terms: 26

Creator

© 2019 CSOFT International, Ltd.