Home >  Blossary: Trade and commerce  >  Term: (CIF) Kostnad insurange och frakt
(CIF) Kostnad insurange och frakt

"Kostnad, försäkring och frakt" innebär att säljaren har samma skyldigheter som enligt CFR men med tillägget att han har att uppbringa sjöförsäkring mot köparens risk för förlust av eller skada på godset under transport. Säljaren kontrakt för försäkring och betalar försäkringspremien.

Köparen bör notera att under CIF benämna säljaren endast krävs för att få försäkring på lägsta täckning.

The CIF sikt kräver säljaren att rensa varorna på export.

Denna term kan endast användas för hav och inre vattenvägar. När fartygets järnväg serverar inte praktiska syften sådan som i fallet med ro-ro- eller containertrafik, CIP benämna är mer lämpligt att använda.

0 0

International Trade and commerce

Category: Business

Total terms: 26

Creator

© 2020 CSOFT International, Ltd.