Home >  Blossary: Twitter  >  Term: หุ่นยนต์บัญชี
หุ่นยนต์บัญชี

ทวิตเตอร์บัญชีที่ถูกควบคุม โดยเครื่องจักรแทนมนุษย์ที่พ่นออกโดยอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามา ของเหล่าหุ่นยนต์ได้สปีก หรือ retweet หลายร้อยบทความภายในนาที ใช้ทั้งบัญชีหุ่นยนต์ โดยยิ่งส่งเข้ามาเพื่อหาทางเข้าหาเป็นครั้งคราวหรือหัวข้อสนทนา เหตุผลหนึ่งที่มีบัญชีปลอมเหล่านี้คือ ตลาดสีเทาใสในการซื้อ และขายบัญชี Twitter มีลูกศิษย์จำนวนมาก เหมือนรายการของที่อยู่อีเมล์ที่สามารถขายให้ตลาดทำงาน ทวิตเตอร์บัญชีพันลูกศิษย์สามารถนำมาใช้ราคาไม่แพง อีกเหตุผลที่มีหุ่นยนต์หลายบัญชีค่ะเป็น เพราะจะง่ายต่อการสร้าง และทำ Twitter ช่วยให้อัตโนมัติรับการ tweeting ใช้โปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่น ขยายตัวของหุ่นยนต์บัญชีได้นำไปสู่ข้อกล่าวหาที่ว่า โลกทวิตเตอร์อาจเติม โดยล้านบัญชี ด้วยชอบธรรมอาจ

0 0

Twitter

Category: Technology

Total terms: 17

Creator

  • Somchai Pong
  •  (Diamond) 7162 points
  • 100% positive feedback
© 2019 CSOFT International, Ltd.