alicebratis

Romania

My native language:

Romanian (RO)

Other Languages:

English (EN); French (FR); English, UK (UE)

Titlu universitar situat între cel de "conferenţiar" şi cel de "asistent" ...
Lucrare scrisă, cuprinzând rezultatul unor investigaţii independente, ...
@alicebratis translated term masterat
Romanian (RO); Education; Higher education
Ciclul al II-lea al studiilor universitare, care asigură aprofundarea ...
Pierderea sau câştigarea de persoane cu abilităţi intelectuale şi tehnice ...
Metodă standardizată folosită pentru colectarea şi raportarea datelor ...
Formă de sprijin material care se acordă studenţilor la zi, din învăţământul ...
Volum de muncă, sub forma predării, evaluării şi îndrumării studenţilor, pe ...
Membru al corpului profesoral cu o poziţie imediat sub cea de profesor.
© 2020 CSOFT International, Ltd.