alicebratis

Romania

My native language:

Romanian (RO)

Other Languages:

English (EN); French (FR); English, UK (UE)

 • lector universitar

  Titlu universitar situat între cel de "conferenţiar" şi cel de "asistent" utilizat încă în unele universităţi.

  Education; Higher education
 • diplonă de licență

  Lucrare scrisă, cuprinzând rezultatul unor investigaţii independente, întreprinse sub îndrumarea unui profesor, susţinută în faţa unei comisii constituite cu ocazia examenului de licenţă (învăţământ de lungă durată) sau de absolvire (învatamânt de scurtă durată). Este folosit uneori şi termenul de ...

  Education; Higher education
 • masterat

  Ciclul al II-lea al studiilor universitare, care asigură aprofundarea pregătirii în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare, adesea obligatorie, pentru studiile doctorale.

  Education; Higher education
 • migrația creierelor /exodul creierelor

  Pierderea sau câştigarea de persoane cu abilităţi intelectuale şi tehnice deosebite prin mutarea/emigrarea acestora în zone geografice, economice, politice sau profesionale mai favorabile.

  Education; Higher education
 • niveluri de performanță

  Metodă standardizată folosită pentru colectarea şi raportarea datelor operaţionale esenţiale într-un mod care să permită comparaţii relevante între performanţele diferitelor organizaţii sau programe, având de obicei ca scop stabilirea practicilor pozitive, diagnosticarea problemelor de funcţionare ...

  Education; Higher education
 • bursă de studiu

  Formă de sprijin material care se acordă studenţilor la zi, din învăţământul de stat, pentru rezultate bune în pregătirea academică.

  Education; Higher education
 • normă didactică / normă de predare

  Volum de muncă, sub forma predării, evaluării şi îndrumării studenţilor, pe care un cadru didactic trebuie să îl realizeze în conformitate cu statutul personalului didactic.

  Education; Higher education
 • conferențiar universitar

  Membru al corpului profesoral cu o poziţie imediat sub cea de profesor.

  Education; Higher education
© 2020 CSOFT International, Ltd.